Jak nás vidí...

... návštěvníci našeho zařízení.

Je pěknou tradicí, že naše zařízení navštěvují rodiče, školy, sociální pracovníci a také studenti, kteří u nás vykonávají svoji pedagogickou praxi. Je skutečným faktem, že většina reakcí a zpětných vazeb ke způsobu naší práce, našeho vztahu k dětem, k jejich vedení je pozitivní.

Přesto nás mile překvapila reakce jedné ze studentek, která uveřejnila na svém blogu tento text:

Ať už se učíte o čemkoliv, čtete o čemkoliv, nikdy to nebude mít takovou hodnotu, jako si věc prožít. Můžete si číst příběhy dětí, které to v životě neměli jednoduché, když s nimi ale pracujete, nabírá to úplně jiný rozměr. Právě proto si vážím možnosti vykonání praxi v DDÚ v Hradci Králové.

Ze začátku praxe jsem byla trochu nejistá, nevěděla jsem, jak se děti budou chovat ke mně a jak by se měla chovat já  k nim. Na konci praxe se mi ale upřímně ani nechtělo odejít. Přínosem pro mě bylo zjistit, jak celá instituce funguje, ale hlavně, jak se zde pracuje s dětmi. Opravdu musím ocenit pracovníky DDÚ za jejich práci - dokážou nad dětmi držet ,,pevnou” ruku, nastolit jistá pravidla, ale také dokážou děti ocenit a povzbudit.

Působila jsem v DDÚ jako asistent učitele a poslední den praxe jsem si ,,zahrála” i na paní učitelku. Děti se mnou spolupracovali, snažili se a já věděla, že věnovat jim svou energii má opravdu smysl.

Silným zážitkem pro mě bylo komunitní sezení. Z celé organizace komunitního sezení jsem nadšená a vidím to jako velice přínosné, jak pro děti, tak pro pracovníky DDÚ. Společná hra, píseň, možnost pro poděkování, ocenění, vítání nových členů, loučení se s dětmi, které budou odcházet, ale hlavně prostor pro to dětem ukázat, že když svoje chování změní, nikdy to nezůstane bez odezvy.

Možná většina z dětí bere DDÚ jako trest a nechce tam být. Já to vidím jako novou šanci - šanci poznat lépe sám sebe, pracovat na sobě, zlepšit svůj život a třeba začít úplně od začátku.

Ráda bych poděkovala pracovníkům DDÚ za přátelský a vstřícný postoj a popřála jim pevné nervy a spoustu energie!

My děkujeme Vám, milá studentko, za Vaše slova, vážíme si jich a přejeme hodně úspěchů ve Vašem studiu i budoucí práci!