Etická výchova

podzim 2020

S podporou Královéhradeckého kraje jsme se pustili do řešení projektu „Etika pro děti s poruchami chování“, jehož cílem je využití etické výchovy ve výchovném procesu - ve výchovných skupinách v odpoledních aktivitách a k rozvoji kompetencí k etické výchově pro vychovatele.

Prostřednictvím pravidelné a intenzivní práce vychovatelů si mohou děti vytvářet žebříček pozitivních životních hodnot a stabilizovat tak své projevy chování.

Tyto aktivity etické výchovy také lépe rozvíjejí prosociální vzorce vzájemných vztahů a vazeb.

V rámci projektu se společně s dětmi dotýkáme celé řady zajímavých a důležitých témat - např. mezilidské vztahy, stárnutí, handicap, pomoc a ohleduplnost....

Etická výchova