Červen 2017

závěr školního roku

V závěru školního roku jsme vyrazili na výlety do přírody.

Brandlovka:

V pondělí 12. 6. 2017 jsme se vydali v rámci vyučování na výlet zaměřený na přírodopis, zeměpis, fyziku a dějepis. Dojeli jsme do Semil, odkud vede podél řeky Jizery Riegerova stezka. Naučná stezka obsahuje několik zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Na začátku se nám velmi líbila 77 m dlouhá visutá lávka nad řekou Jizerou, odkud jsme měli pěkný výhled na Krkavčí skálu s via ferratou pojmenovanou Vodní brána. Jedná se o lezecký výstup ve skalním terénu, kde však pohyb usnadňuje ocelové lano zakotvené v několikametrových intervalech pevně ve skále. Další zajímavostí byly tunel pro pěší, pramen Antala Staška a také několik vyhlídek, z nichž je krásný pohled na řeku Jizeru a její údolí. Cestou po Riegrově stezce jsme také míjeli vodní elektrárnu ve Spálově. Náhon k elektrárně je veden raženou štolou dlouhou 1323 metrů a dále zděným kanálem dlouhým 437 metrů. Nás kluky zaujala hlavně původní turbína, kterou jsme si mohli prohlédnout venku. Celý výlet pro nás byl velkým dobrodružstvím a zřejmě největší zážitek bylo pro nás to, že jsme mohli vylézt na Myší skálu. Mnohé z nás překonali sami sebe a svůj strach, ale výhled odtamtud stál rozhodně zato.

  

(Mirek, Filip, Matěj, Marek, Lucka, Nicol)

Říčařovka a Brandlovka:

Paní vychovatelka první skupiny usoudila, že by se zátěžové akce nemusely konat jen pro chlapce, že je jistě zvládnou i dívky a měla pravdu!!  Společně s vychovatelkou druhé skupiny a paní psycholožkou daly dohromady super akci v Českém ráji ve Frýdštejně. Po příjezdu na penzion Sport Frýdštejn jsme se ubytovaly na pokoje a čekal nás vynikající oběd. Po obědě jsme měly polední klid a školní přípravu. Pak jsme se vydaly autem na Malou Skálu, kde jsme se nalodily na rafty. Jely jsme po rozbouřené řece Jizeře a dojely jsme až do Dolánek, kde nás čekala sladká odměna - nanuk Míša. Pak následovala jízda na koloběžkách až na Žlutou plovárnu v Malé Skále. Ve středu jsme se vydaly na 20km pěší túru po hradech Valdštejn a Hrubá Skála. Moc jsme si oba dva dny užily a byly jsme rády, že ještě můžeme přespat do dalšího dne, kdy nás čekal návrat zpět do Hradce Králové. 

foto na našem 

(Nicol, Lucka)